Ontwikkeling PEFCRs

Europese standaard voor het uitvoeren van Life Cycle Assessment (LCA) studies

In April 2013 publiceerde de Europese Commissie de mededeling “Single Market for Green Products Initiative". In deze mededeling aan de Raad en het Europees Parlement stelt de Commissie twee meetmethoden voor die in acht moeten worden genomen bij het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties. Deze methode wordt de Product Environmental Footprint (PEF) genoemd en moet de standaard vormen voor het uitvoeren van Life Cycle Assessment (LCA) studies van producten. Daarnaast wordt ook een standaard ontwikkeld voor organisaties: Organisation Environmental Footprint (OEF).

Spelregels

De PEF methode die wordt voorgesteld, is een raamwerk van eisen en principes op algemeen om de milieu-impact van producten te bepalen. De Europese Commissie streeft er vervolgens naar om voor productgroepen nadere specificaties te ontwikkelen, zodat de belangrijkste methodiek keuzes in LCA onderzoek worden gestandaardiseerd. Het maakt dan in principe niet meer uit wie het onderzoek doet. Wanneer alle spelregels worden gevolgd dan zullen de resultaten bijna hetzelfde zijn. Uiteindelijk zorgt dit voor transparantie voor producenten en consumenten. Bij het ontwikkelen van de spelregels worden de volgende stappen worden gevolgd: definitie van de productcategorie, structureren en analyseren van data, interpretatie en uiteindelijk communicatie.

Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR)

Blonk Consultants is in 2015 gestart met de ontwikkeling van (draft) Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) voor drie productgroepen: diervoeder, vlees en bier.
Voor het opstellen van de (draft) PEFCRs zijn eerst ‘screening studies’ uitgevoerd. Op dit moment (2016) worden de (draft) PEFCRs getest door middel van ‘supporting studies’. Deze supporting studies worden toegepast op specifieke producten bij de bedrijven die deelnemen aan de Technical Secretariat die de PEFCR ontwikkeling begeleidt.

Bepalen en communiceren van milieu-impact

De methode brengt de gehele levenscyclus van een product in kaart, van grondstof tot afvalfase. Hiermee wordt de milieu-impact van een product zichtbaar. Dit betekent dat de producent inzicht krijgt zogenaamde hotspots, oftewel onderdelen in de keten die een grote bijdrage leveren aan de milieu-impact. Door deze hotspots te reduceren kan de milieu-impact van het product verkleint. Indien deze informatie op een heldere manier wordt gecommuniceerd kan het de consument of producenten in de keten helpen bij hun keuze voor producten met een lage milieu-impact.
Naast diervoeder, bier en vlees worden er 30 pilot studies uitgevoerd, waaronder leer, decoratieve verven en t-shirts.

Lees meer over de PEF

Meer informatie over de Product Environmental Footprint methode?

Neem contact op met Hans Blonk, directeur.
E-mail hans@blonkconsultants.nl
Tel 0182 579970