Duurzaamheidsverslaglegging

Duurzaamheidsverslag

“Ask not what you can do for your data, ask what your data can do for you.”

Veel bedrijven hebben als doelstelling hun productie en keten duurzamer te maken. Hierover rapporteren zij in een jaarlijks duurzaamheidsverslag. Het succes van deze rapportage hangt sterk af van het inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de producten en keten. Het verzamelen en managen van data en het evalueren van duurzaamheid is hierbij cruciaal. Deze data vormen de basis voor het duurzaamheidsverslag. Een dergelijk verslag kan opgesteld worden aan de hand van internationale richtlijnen, zoals de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen. Daarnaast kunnen data gebruikt worden voor de scores in externe en internationale benchmarks, zoals het Carbon Disclosure Project of de Dow Jones Sustainability Index.
Wij ondersteunen bedrijven zowel met hun algemene duurzaamheidsverslaglegging, als de analyse van specifieke en complexe duurzaamheidsonderdelen van een duurzaamheidsverslag.

Ontwikkeling
in duurzaamheidsverslaglegging

In de afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijven gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Hier liggen diverse redenen aan ten grondslag, zoals vragen van consumenten en investeerders, om hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) programma vorm te geven of om kosten te besparen. Dit betekent dat er diverse fases van duurzaamheidsverslaglegging bestaan. Dit varieert van het formuleren van een basis ambitie tot een volledige integratie van doelstellingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. In het figuur aan de linkerkant ziet u een overzicht van deze verschillende fases. Elke stap vereist deskundig inzicht in milieugegevens en -onderwerpen.

Een efficiënte benadering: tijd- en kostenbesparing

Het verzamelen, structureren en analyseren van betrouwbare data kan een moeizame en tijdrovende klus zijn. Daarnaast bestaan er in dit proces verschillende uitdagingen. Kennis en kunde met betrekking tot milieuvraagstukken en accurate data management zijn hierbij een vereiste. In veel gevallen staan bijvoorbeeld oude data systemen of ongestructureerde Excel bestanden een efficiënte benadering in de weg.

Om dit proces inzichtelijk en weer leuk voor u te maken hebben wij een benadering ontwikkeld. We dragen zorg voor de verzameling van data voor uw duurzaamheidsverslag. Daarnaast helpen we u graag bij het verbeteren van uw huidige data management. Onze specialisatie is het complexe gedeelte van uw duurzaamheidsrapport, zoals het bepalen van indirecte broeikasgasemissies (scope 3 emissies).

Door het implementeren van efficiënter workflows en het automatiseren van de 'lastige' klussen zorgen we voor een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing. Voor een klant hebben we capaciteitsinzet voor het valideren en structureren van milieudata met twee derde weten te verlagen. Mat als resultaat een aanzienlijke kostenbesparing.

Een voorbeeld


Een voorbeeld is het Green Cooling programma van Heineken International. Binnen dit project hebben we een methodologie ontwikkeld voor het monitoren van de energie efficiëntie van commerciële koelkasten, aangekocht door Heineken International. Om inzicht te verkrijgen zijn complexe data analyses uitgevoerd om de totale energiebesparing te berekenen. Deze resultaten zijn gebruikt als input voor het duurzaamheidsverslag van Heineken International.

Meer informatie over duurzaamheidsverslaglegging?

Neem contact op Hans Blonk, directeur
E-mail hans@blonkconsultants.nl
Tel 0182 579970