Life Cycle Assessment (LCA) & Carbon Footprints

Life Cycle Assessments en Carbon Footprints

Elk product heeft impact op het milieu, denk aan CO2-uitstoot, grondstofgebruik en landgebruik. Levenscyclusanalyse of Life Cycle Assessment (LCA) en Carbon Footprints (CFs) zijn methodes om de milieuprestaties van een product of productieketen te inventariseren. De methodes geven bovendien inzicht in mogelijke verbeteringen en besparingsmogelijkheden in de productieketen.

Hoe werkt een Levenscyclusanalyse of Carbon Footprint?

Levenscyclusanalyse (LCA) en Carbon Footprint zijn methodes om de gehele levenscyclus van een product in kaart te brengen. Alle fases worden geanalyseerd, van grondstoffen, verpakking, transport, retail, de consumentenfase tot afvalverwerking. Oftewel een analyse van wieg tot graf (cradle-to-grave). Een LCA laat zien waar en welke milieu-impact plaats vindt in de keten. De punten waar de milieu-impact groot is worden hotspots genoemd. Door deze hotspots inzichtelijk te maken kan een proces of product verbeterd worden, wat een besparing in grondstof- en energieverbruik en dus kosten kan opleveren. Dit betekent dat een product of productieproces duurzamer wordt. De milieuvoordelen blijken soms zo groot, dat het bijvoorbeeld strategisch slim is om dit als verkoopargument in te zetten.

Het verschil tussen een LCA en een CF zit in de milieu-impactcategorieën die in beschouwing worden genomen. Een Carbon Footprint is gericht op slechts één milieu-impactcategorie: broeikasgasemissies. Een LCA neemt daarentegen meer milieu-impactcategorieën in beschouwing, bijvoorbeeld landgebruik, watergebruik en verzuring.
 

Goede en grondige basis voor monitoren van milieuprestaties

LCAs en CFs geven inzicht op welke plekken in de keten een bepaalde milieu-impact plaatsvindt. Dit geeft een grondige basis voor bedrijven die hun milieu-impact willen monitoren en reductie- of besparingsstrategieën willen ontwikkelen. LCAs en PCFs worden uitgevoerd volgens gestandaardiseerde en internationaal erkende methoden. Daarnaast is het van belang om betrouwbare data te gebruiken, om zo tot een betrouwbaar en transparant resultaat te komen.

Blonk Consultants heeft door de jaren heen vele organisaties ondersteund bij het uitvoeren van Carbon Footprints en Life Cycle Assessments. Bekijk ons portfolio voor enkele voorbeelden. Blonk Consultants begeleidt u graag met het volledige traject van het opstellen tot en met het interpreteren van LCAs en PCFs van uw producten of productieketen. Uiteraard werken we volgens de laatste internationale standaarden, zoals ISO-14040. Neem vrijblijvend contact op met Jasper Scholten om de mogelijkheden te bespreken.
Verschillende Levenscyclusanalyses (LCA) en Carbon footprints

Type LCAIntern/extern gebruikReview/verificatieDataDeliverablesProjectduur

Screening LCA

InternInterne reviewBedrijfsspecifiekRapport en/of presentatieOngeveer 1,5 maand

Product LCA

ExternOnafhankelijke externe review (1 expert)Bedrijfs- & ketenspecifiekRapport en presentatie Ongeveer 2,5 maanden

Vergelijkende LCA

ExternOnafhankelijke externe review (3 experts)Bedrijfs- & ketenspecifiekRapport en presentatieOngeveer 5 maanden

Duurzaamheidsvraagstukken

Het uitvoeren van een LCA of CF kent vele voordelen. Het geeft u de mogelijkheid om uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken. Enkele voorbeelden:

  • Inzicht in besparingsmogelijkheden: U wilt inzicht in de besparingsmogelijkheden voor energie en materialen die worden gebruikt in het productieproces.
  • Marktwaarde vergroten: U wilt u marktwaarde vergroten, bijvoorbeeld door te communiceren over de duurzaamheid van uw producten.
  • Inzicht in milieuprestaties: Uw klanten of investeerders vragen om inzichten in de milieuprestaties van uw producten of productieproces.
  • Onderbouwen van een strategische beslissing: Uw bedrijf staat voor een strategische beslissing, waarbij ondersteunende informatie nodig.
  • Ontwikkelen van innovaties: U wilt weten wat de (milieu)voordelen zijn van een bepaalde innovatie.

Wist u dat?

25%

25% van alle LCAs gerelateerd zijn aan de agro-food sector

LCA training

Regelmatig organiseren we trainingen gericht op op Life Cycle Assessment (LCA) van agrarische producten en voedingsmiddelen voor u en uw collega's. Deze trainingen zijn een perfecte start om meer inzicht te krijgen in LCA.

Bekijk onze agenda voor een actueel overzicht.


Enkele voorbeelden van Life Cycle Assessment projecten

Meer informatie

Wilt u de kansen van LCAs en CFs verkennen? Of wilt u weten hoe u uw duurzaamheidsvraagstuk kan aanpakken?

Neem contact op met Jasper Scholten, manager Life Cycle Assessments.
E-mail: jasper@blonkconsultants.nl
Tel: 0182 57 9970