Milieuprestaties van bietsuiker van Suiker Unie

Milieuprestaties van bietsuiker van Suiker Unie

Vergelijkende levenscyclusanalyse van bietsuiker, rietsuiker en glucosestroop

agricultural-1651221_1920

Het milieuprofiel van suiker uit suikerbieten en suikerriet is een veel besproken onderwerp. Suiker Unie is een Nederlandse suikerbietenverwerker. Naast de productie van suiker verwerken ze alle onderdelen van de suikerbiet, bijvoorbeeld voor biobased producten. Suiker Unie wilde graag meer inzicht in de milieuprestaties van bietsuiker en rietsuiker. Om de milieuprestaties van suiker te onderzoeken hebben we in 2019 een vergelijkende levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. In totaal zijn 8 scenario’s uitgewerkt, waaronder de productie van bietsuiker bij Suiker Unie, productie van rietsuiker in verschillende landen en de productie van glucosestroop (uit maïszetmeel). Allemaal geproduceerd voor de Nederlandse markt. De LCA is uitgevoerd volgens de richtlijnen van ISO 14044 en is extern gereviewd door een panel van drie experts.

Levenscyclusanalyse

In deze LCA-studie zijn de verschillende productiefases in de keten meegenomen, van de teeltfase tot en met de regionale opslag in Nederland. Dit betekent dat naast de agrarische productie ook transport en verwerking zijn onderzocht. De productie van verpakkingsmateriaal is buiten beschouwing gelaten, omdat suiker een bulkproduct betreft. Ook de gebruiksfase, bij de consument, is geen onderdeel van de studie. Aangenomen is dat hier weinig verschil inzit.

Milieuprestaties sterk afhankelijk van opbrengst per hectare

Een belangrijke factor in die de milieu-impact van suiker bepaald is de opbrengst per hectare. De totale suikeropbrengst per hectare verschilt, in 2017, namelijk van 9 ton suiker per hectare voor suikerriet tot 15 ton per hectare voor suikerbieten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat over het algemeen de productie van bietsuiker bij Suiker Unie het beste milieuprofiel heeft. Het heeft een lagere impact op klimaatverandering, fijnstofvorming, landgebruik en waterverbruik in vergelijking met rietsuikerproductie, uit Brazilië en India, en glucosestroop. Alleen rietsuiker uit India met een extra energieproductie heeft een lagere impact op klimaatverandering en fijnstofvorming, in vergelijking met bietsuiker van Suiker Unie. De milieuprestaties van rietsuiker zijn sterk afhankelijk van het productieland, vooral voor impact op klimaatverandering en waterverbruik, zeker als de emissies door landgebruiksverandering in beschouwing worden genomen.

Extra energieproductie

Het onderwerp van extra energieproductie wordt steeds relevanter in de suikerindustrie. De energie-efficiëntie wordt steeds groter en de extra energieproductie heeft een groot effect op het milieuprofiel van de suiker. Meestal wordt, volgens de ISO 14044, ‘substitutie’ als allocatiemethode* gebruikt voor de extra energieproductie. Indien die extra energieproductie steeds belangrijker wordt, kan je je afvragen of de extra energieproductie niet economisch gealloceerd moet worden waarbij de milieulast wordt verdeeld over de suiker en de energieproductie op basis van de economische waarde.

*Allocatiemethode: bij een productieproces ontstaan vaak bijproducten, productieresten of energiestromen die vervolgens weer in een ander productieproces worden toegepast. Dit betekent dat een productieproces meerdere functies kan betreffen. De milieu-impact kan dan verdeeld worden over deze verschillende productieprocessen en/of producten. Dit wordt allocatie genoemd. Een allocatiemethode beschrijft op welke manier de milieu-impact verdeeld mag worden.


Meer informatie
Vragen over deze studie? Of geïnteresseerd in een LCA van uw producten?
Neem vrijblijvend contact op met Janjoris van Diepen,
via janjoris@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.