CO2-besparing ‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’ actie

CO2-besparing van “Doe Maar Lekker Vegetarisch” actie

Berekening CO2-reductie van publiekscampagne Nationale Postcode Loterij, Albert Heijn en Unilever

DMLV wereldbol logo (3)

Al enkele jaren organiseren de Nationale Postcode Loterij, Albert Heijn en Unilever de campagne ‘Doe maar lekker duurzaam’. Hierbij krijgen de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij een cadeaukaart om bij Albert Heijn boodschappen te doen voor een duurzame maaltijd voor vier personen. Met deze campagne willen de organisaties een breed publiek kennis laten maken met duurzame(re) producten in de supermarkt. Dit jaar ging de campagne een stapje verder en lag de focus op vegetarisch eten. Het publiek werd gestimuleerd om vlees een keer te vervangen door een vleesvervanger of een ander vegetarisch alternatief. Voor deze campagne hebben wij de milieu-impact meetbaar en zichtbaar gemaakt, door na afloop de CO2-reductie die deze campagne heeft opgeleverd te berekenen.


Levenscyclusanalyse:
de gehele keten onder de loep

Om de CO2-reductie te berekenen hebben we gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode Levenscyclusanalyse (LCA). Deze methode neemt de gehele productieketen van de producten onder de loep, dus van grondstofgebruik (kunstmest, elektriciteit), teelt, verpakkingen, transport, koeling in de winkel tot uiteindelijk de afvalverwerking van de verpakkingen. Samen met Unilever en Albert Heijn hebben we de levenscyclus van verschillende vegetarische producten goed in kaart kunnen brengen. Om de berekening te maken hebben we gebruik gemaakt van de verkoopcijfers gedurende de campagne ten opzichte van de gemiddelde verkoop van vleesvervangers.


noun_driving_2193469

15,7 miljoen kilometer
in een personenauto

noun_Travel_1941948

3.177 vluchten
Amsterdam - New York

Besparing van ruim 12 miljoen kilometers in een personenauto

Door de campagne hebben meer mensen gekozen om het vlees in hun menu te vervangen door een vegetarisch alternatief. Dit heeft een positieve impact op het klimaat, maar wat levert dat nu eigenlijk op? Uiteindelijk heeft de campagne gezorgd voor een reductie van 2.753 ton CO2-eq. Een CO2-uitstoot die gelijk staat aan 15,7 miljoen kilometer in een personenauto of 3.177 vluchten van Amsterdam naar New York. Met deze actie wil de organisatie laten zien dat we met onze keuzes in de supermarkt klimaatverandering tegen kunnen gaan en onze CO2-uitstoot kunnen verminderen. Dit project laat op een uitstekende manier de kracht van cijfers zien.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over ‘Doe maar lekker vegetarisch’ op www.doemaarlekkervegetarisch.nl.
Vragen over dit onderzoek? Of ook geïnteresseerd in de milieu-impact van voedingsmiddelen? Neem contact op met Janjoris van Diepen,
stuur een e-mail naar janjoris@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.