Ontwikkeling van een levenscyclusanalyse (LCA) standaard voor de ‘growing media’ sector in Europa

Ontwikkeling van een levenscyclusanalyse (LCA) standaard voor de ‘growing media’ sector in Europa

Growing Media Europe

Growing Media Europe (GME) is een internationale non-profit organisatie die de producenten van ‘growing media’ (substraat) en ‘bodemverbeteraars’ vertegenwoordigd op Europees niveau. ‘Growing media’ zijn materialen, anders dan de bodem, waar planten en paddenstoelen op kunnen groeien. Ze bieden een ondergrond voor worteling van planten en worden gebruikt in de tuinbouw. ‘Growing media’ zijn essentieel, omdat ze de basis vormen voor onze voedselproductie en beplanting voor groenere steden. GME wil aan de hoogste milieu-standaarden voldoen en ontwikkelt daarom een levenscyclusanalyse (LCA)-standaard voor de Europese sector. In de komende maanden werken we samen met GME om een gestandaardiseerde LCA-toolbox te ontwikkelen, in lijn met de Europese Product Environmental Footprint (PEF) richtlijnen.

Ontwikkeling van een gestandaardiseerde sector LCA-toolbox

Afgelopen jaren heeft de Europese Commissie gewerkt aan een Europese standaard om de milieu-performance van producten (en organisaties) te meten. Dit project wordt de Product Environmental Footprint (PEF) genoemd. Voor GME gaan we aan de slag met een gestandaardiseerde LCA-toolbox, in lijn met de uitgangspunten van de PEF. Uiteindelijk bestaat deze LCA-toolbox uit de volgende onderdelen:

  1. Ontwikkeling van een LCA-berekeningsstandaard voor de ‘growing media’ industrie (in lijn met de PEF);
  2. Samenstellen en uitbreiden van de achtergrond LCA-database die leden nodig hebben om berekeningen uit te kunnen voeren;
  3. Online applicatie (sector LCA-tool), waarmee de leden LCA-berekeningen, volgens de standaard, kunnen maken. .

GME heeft een ‘task force’ bij elkaar gebracht, die als industrie-expert betrokken is bij de ontwikkeling van de LCA-standaard. Samen met de GME ‘task force’ hebben we een werkplan opgesteld en belangrijkste kansen en uitdagingen op een rijtje gezet.


Eerste stap: screening studies

Na de kick-off bijeenkomst in maart, is de eerste stap in het proces de uitvoering van zogenoemde ‘screening studies’. Aan de hand van de ‘screening studies’ worden de milieu-hotspots in de ‘growing media’ levenscyclus, relevante impact-categorieën en mogelijke methodologische hindernissen bepaald. Representatieve producten uit GME’s portfolio worden geselecteerd door de GME task force. Deze producten worden gebruikt in de screening studies. In de komende maanden gaan we vier screening studies uitvoeren en ontwikkelen we een eerste versie van de LCA-standaard voor GME.

In september 2019 komt de GME task force bijeen om deze eerste versie te evalueren en hopelijk groen licht te geven voor de vervolgstappen van dit project.


Meer informatie
Vragen over dit project, of ook geinteresseerd in een LCA-standaard voor uw sector? Neem contact op met Paulina Gual,
stuur een e-mail naar paulina@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.