Carbon footprint Nature’s Pride

Carbon footprint Nature's Pride

CO2 nulmeting

Afgelopen jaar heeft Blonk Consultants een CO2 nulmeting (carbon footprint) voor Nature’s Pride uitgevoerd. Nature’s Pride is een Nederlands bedrijf en leverancier van 230 verschillende groente- en fruitsoorten uit 59 verschillende landen. Enkele voorbeelden van hun producten zijn avocado’s, bessen, gember en papaja’s. Een van de doelstellingen van de organisatie is om de wereld gezonder en duurzamer te maken. Om dit te bereiken heeft Nature’s Pride diverse projecten opgezet omtrent verpakkingen, het terugdringen van verliezen en het ondersteunen van projecten die leefomstandigheden verbeteren in de gemeenschappen waar de producten vandaan komen. De resultaten van deze studie biedt inzicht in hoe Nature’s Pride het beste hun CO2-emissies kunnen verlagen en welke doelstellingen zij hiervoor kunnen opstellen.

Carbon footprint van Nature’s Pride

Voor deze nulmeting hebben we de carbon footprint over het jaar 2017 berekend, inclusief alle broeikasgasemissies, zoals methaan, lachgas en koelvloeistoffen. Hierbij lag de focus op de meest geïmporteerde producten (groente en fruit), uit verschillende landen. De volgende ketenschakels zijn in het onderzoek meegenomen: teelt, transport (lucht, zee en weg), opslag en verwerking (inclusief verpakkingen en verliezen). Daarnaast hebben we de carbon footprint van Nature’s Pride als kantoororganisatie inzichtelijk gemaakt. Bijvoorbeeld woon-werkverkeer, energieverbruik en afvalmanagement binnen de kantoorpanden. Aan de hand van al deze verschillende onderdelen is de totale carbon footprint van de organisatie berekend.

Resultaten en vervolgstappen voor Nature’s Pride

De resultaten van de studie hebben Nature’s Pride veel waardevolle inzichten gegeven en stof tot nadenken om hun CO2-emissies als organisatie te reduceren. Inmiddels hebben ze diverse reductiemaatregelen, gerelateerd aan transport, energie, mobiliteit en afval, opgesteld. Een voorbeeld: er wordt getest met de toepassing van ‘Apeel’ (een plantaardige houdbaarheidstechnologie) op avocado’s, die de houdbaarheid vergroot. In de toekomst hopen ze deze technologie ook op asperges toe te kunnen passen. Dit betekent dat de vracht per vliegtuig voor deze producten sterk verminderd kan worden.


Binnen de organisatie zet Nature’s Pride in op de uitbreiding van het aantal elektrische auto’s, het installeren van zonnepanelen en LED-verlichting. Samen met Blonk Consultants zijn verschillende CO2-reductie scenario’s uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is om hun CO2-emissies met een derde te verlagen in 2023.


Meer informatie
Vragen over deze studie of of bent u geïnteresseerd in een carbon footprint of CO2-nulmeting van uw organisatie of producten?
Neem contact op met Janjoris van Diepen via janjoris@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.