Alles weergeven

Animal Production System Tool

Ontwikkeling ‘Animal Production System Tool’

Analyse van milieu-impact van dierlijke productiesystemen aan de hand van diverse internationale standaarden

Momenteel werkt Blonk Consultants aan een innovatieve online tool, waarmee de milieu-impact van de belangrijkste dierlijke productiesystemen in de wereld berekend kan worden. De uitkomsten kunnen gebruikt worden door bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren, voor productontwikkeling, om innovaties te evalueren. Of voor het opstellen van trendanalyses en als input voor MVO-rapportages. Deze ‘Animal Production System Tool’ biedt een flexibele manier om de milieu-impact van productiesystemen te analyseren aan de hand van verschillende internationale standaarden. Daarnaast is het mogelijk om diverse verbeteringsscenario’s te onderzoeken met de tool.

De Life Cycle Assessment (LCA) berekeningen voor de gehele keten van dierlijke productiesystemen zijn de laatste jaren veel accurater geworden. Dit komt onder meer door de ontwikkeling van specifieke standaarden voor dierlijke productiesystemen (voorbeelden zijn de ‘PEFCR dairy’ en de LEAP-richtlijnen). Daarnaast is de hoeveelheid beschikbare Life Cycle Inventory (LCI) datasets voor diervoederproducten enorm toegenomen.

Hoe werkt de tool?

De ‘Animal Production System Tool’ biedt de mogelijkheid om geharmoniseerde LCA- en footprint studies van dierlijke productiesystemen uit te voeren. Diverse LCA en footprint berekeningsmethodes en sectorstandaarden zijn in de tool geïmplementeerd. Op basis van de richtlijnen binnen een geselecteerde standaard wordt de gebruiker gevraagd naar relevante informatie over het dierlijke productiesysteem dat bestudeerd wordt. Aan de hand van deze informatie en de rekenregels van de standaard worden ‘life cycle inventorises’ gegeneerd en gekoppeld aan de juiste achtergronddatasets. In een volgende stap wordt een ‘cradle-to-farm-gate’ LCA-dataset gecreëerd.

Internationaal geaccepteerde standaarden en methodologieën

Het doel van de tool is om betrouwbare resultaten over de duurzaamheidsprestaties van dierlijke producten te geven. Daarom is de tool gebaseerd op internationaal geaccepteerde standaarden en methodologieën, zoals:
  • IPCC-richtlijnen over de monitoring van broeikasgasemissies
  • ISO LCA raamwerk (14040/44 carbon footprinting, water footprinting, et cetera)
  • EC PEF (Product Environmental Footprint) richtlijnen, specifiek de PEFCR-ontwikkelingen voor diervoeder, zuivel en rood vlees
  • FAO LEAP richtlijnen, LCA-berekeningen voor diervoeder, herkauwers en varkens

Gebruik van resultaten

De tool biedt verschillende resultaten, zoals een gebruikersomgeving met een grafieken en tabellen die geëxporteerd kunnen worden naar rapporten. Daarnaast kan de LCI-data worden geëxporteerd naar LCA-software en andere tools. Dit biedt gebruikers diverse mogelijkheden om de resultaten in te zetten, bijvoorbeeld in hun MVO-rapportage, om innovaties te evalueren of te gebruiken als basis voor productontwikkeling.

Huidige status

Een prototype van de tool wordt op dit moment geëvalueerd en getest door externe partners. In 2019 wordt de tool verder uitgebreid, met meer diersoorten, protocollen en standaarden.


Meer informatie




Vragen over Animal Production System Tool?
Neem contact op met Bart Durlinger, stuur een e-mail naar bart@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.