PEFCR voor bier goedgekeurd door de Europese Commissie

Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR)

Eerder hebben we al gemeld dat de Feed PEFCR (als eerste PEFCR) officieel is goedgekeurd door de Europese Commissie. Op 20 april j.l. heeft ook de PEFCR voor bier groen licht gekregen.

De afgelopen 4 jaar is met alle partners hard gewerkt aan de ontwikkeling van één Europese standaard voor de biersector. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat nu ook voor bier op een eenduidige manier de milieuvoetafdruk kan worden berekend.Bekijk de PEFCR - Bier

Goedkeuring PEFCR voor bier belangrijke stap vooruit

Op 20 april j.l. is de PEFCR voor bier officieel goedgekeurd door de Europese Commissie in Brussel. In het ontwikkelingstraject heeft Blonk Consultants, samen met Bocconi University, de biersector ondersteund. The Brewers of Europe (Europese brancheorganisatie van bierbrouwers) was hierbij de voorzitter. Tijdens de ontwikkeling hebben we een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd voor ‘Europees bier’. Daarnaast hebben we samen met bierbrouwers diverse casestudies uitgevoerd en datasets en het model ontwikkeld. Tot slot, hebben we mee geschreven aan de uiteindelijke Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) voor bier.

Cruciale bouwsteen duurzame bierproductie

De PEFCR van bier vormt een belangrijke bouwsteen voor brouwers om de duurzaamheid van hun producten te bepalen. Het geeft hen handvaten bij het berekenen van de milieuvoetafdruk van hun producten, aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA) methode. Volgens ons een belangrijke stap vooruit in het berekenen van de milieuvoetafdruk van bier en het realiseren van duurzamere agro-foodketens.

Technical Secretariat

Bij de ontwikkeling van de PEFCR zijn veel verschillende partijen betrokken. De ‘Technical Secretariat’, onder leiding van The Brewers of Europe, bestond uit de volgende organisaties: AB-Inbev, Carslberg Group, HEINEKEN, European Aluminium, The European Container Glass Federation, Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER).

Wat is de PEF?

Methode voor het meten en bekendmaken van milieuprestaties

In April 2013 publiceerde de Europese Commissie (EC) de mededeling ‘Single Market for Green Products Initiative’. In deze mededeling aan de Raad en het Europees Parlement stelt de Commissie twee meetmethoden voor die gebruikt moeten worden bij het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties. Deze methode wordt de Product Environmental Footprint (PEF) genoemd en moet de standaard vormen voor het uitvoeren van Life Cycle Assessment (LCA) studies van producten. Daarnaast wordt ook een standaard ontwikkeld voor organisaties: Organisation Environmental Footprint (OEF).

Raamwerk voor meten milieu-impact

De PEF-methode die wordt voorgesteld, is een raamwerk van eisen en principes om de milieu-impact van producten te bepalen. Binnen de methode zijn de belangrijkste methodiek keuzes in LCA-onderzoek gestandaardiseerd. Daarnaast wordt ook het gebruik van primaire en achtergronddata gestandaardiseerd, zodat de data die gebruikt wordt zo betrouwbaar mogelijk is.
Het maakt dan in principe niet meer uit wie het onderzoek doet. Wanneer alle spelregels worden gevolgd dan zullen de resultaten bijna altijd vergelijkbaar zijn. Uiteindelijk zorgt dit voor transparantie voor producenten en consumenten. De PEFCRs waarborgen het gebruik van betrouwbare primaire data en achtergronddata. Daarnaast zorgen de regels er voor dat missende data uit dezelfde achtergronddatabase wordt gehaald. Verder worden de systeemgrenzen, allocatieregels en methode om de milieu-impact te berekenen geharmoniseerd.


PEF Pilot Projects

In 2014 zijn voor 21 productgroepen pilotprojecten gestart om specifieke technische details te ontwikkelen in Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). Inmiddels zijn enkele van deze pilot projecten gestopt. De verwachting is dat in de komende maanden verschillende andere PEFCRs worden goedgekeurd door de EC.
Meer informatie
Meer weten over de PEF, of benieuwd hoe u PEF kunt inzetten in uw organisatie?
Stuur een e-mail naar Hans Blonk of bel op +31 (0)182 579970.