Alles weergeven
Milieu-footprint methodiek tuinbouw

Milieu-footprint methodiek tuinbouw

Ontwikkeling milieu-footprint methodiek tuinbouw

Toenemende vraag naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten

De vraag naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. In de markt is een toenemende behoefte naar milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten zichtbaar. Consumenten en retailers willen steeds meer inzicht in de duurzaamheid van de producten. Op dit moment bestaat er voor deze sector echter nog geen standaardmethodiek om de milieu-footprint te berekenen. Om aan de toenemende vraag naar milieu-footprints te voldoen is recent een project gelanceerd om tot een uniforme, ketengeaccepteerde standaard methodiek te komen.

Blonk Consultants is een van de projectpartners die de komende tijd aan de slag gaat om deze standaard methodiek te ontwikkelen.

Belang van een uniforme methodiek

Huidige rekentools, om de milieu-impact in de tuinbouwsector te berekenen, zijn veelal verouderd en niet verankerd in een standaard methodiek. Er bestaat in de sector echter wel behoefte aan een dergelijke methodiek. Onder meer om aan de vraag van consumenten en retailers te voldoen en eenduidig te kunnen communiceren over duurzaamheid van tuinbouwproducten. Belangrijk is om een methodiek te ontwikkelen die breed en internationaal wordt gedragen door de sector en ketenpartners.


Afgelopen jaren is op Europees niveau gewerkt aan standaarden (Product Environmental Footprint (PEF)) voor het berekenen van deze milieu-footprints voor diverse producten. De tuinbouwsector wil graag aansluiten bij deze ontwikkeling. Binnen het Europese PEF-project is Blonk Consultants betrokken bij een aantal pilots, waaronder bier, vlees en diervoer. Op basis van deze ervaringen wordt nu een uniforme methodiek voor de tuinbouw ontwikkeld.

Bouwsteen: PAS2050-1:2012

Een van de bouwstenen waarop de methodiek geënt zal worden is, de carbon footprint standaard voor tuinbouwproducten die in 2012 is gepubliceerd door de British Standard Institute (BSI). Hans Blonk was indertijd de ‘technical author’ van dat document. Veel elementen hiervan zijn later verwerkt in andere landbouwgeoriënteerde LCA-methodieken, zoals de FAO LEAP richtlijnen en de landbouwparagraaf van de Europese PEF. In dit project wordt de scope verbreed van carbon footprint naar een integrale milieu-footprint. Uiteindelijk zullen verschillende milieu-categorieën terugkomen, waaronder klimaatverandering, toxiciteit, waterschaarste en landgebruik.

Betrokken partijen

Het project is geïnitieerd door Royal FloraHolland, GroentenFruithuis en Wageningen Economic Research, met cofinanciering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Naast de initiatiefnemers zijn er diverse andere organisaties betrokken bij dit project, waaronder AMRO Bank N.V., LTO Glaskracht, MPS, PRé Sustainability, Rabobank en Stichting Benefits of Nature. Blonk Consultants heeft naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de PAS2050 voor tuinbouw, en de recent uitgevoerde PEFCR-ontwikkelingsproject voor diervoer, bier en vlees een zeer brede ervaring met het ontwikkelen van standaarden voor milieu-footprints.
Lees meer over dit project op de website van Wageningen University & Research.


Meer informatieVragen over de ontwikkeling van een milieu-footprint methodiek?
neem contact op met Hans Blonk via hans@blonkconsultants.nl of bel +31 (0) 182 579 970.