Alles weergeven
Feed PEFCR first to be approved by the European Commission

Feed PEFCR first to be approved by the European Commission

Feed PEFCR goedgekeurd door de Europese Commissie

Eerste officiële goedkeuring van PEFCR door Europese Commissie

We zijn erg blij en trots om te melden dat de PEFCR ´Feed for Food Producing Animals´ is goedgekeurd door een grote meerderheid tijdens de ´Environmental Footprint Steering Group Meeting´ in Brussel op 15 februari j.l.. De feed PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules) is de eerste PEFCR die officieel is goedgekeurd door de Europese Commissie.
Dit is een grote stap vooruit in het berekenen van de milieuvoetafdruk van diervoerproductie!

Methode voor het meten en bekendmaken van milieuprestaties

In April 2013 publiceerde de Europese Commissie (EC) de mededeling ‘Single Market for Green Products Initiative’. In deze mededeling aan de Raad en het Europees Parlement stelt de Commissie twee meetmethoden voor die gebruikt moeten worden bij het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties. Deze methode wordt de Product Environmental Footprint (PEF) genoemd en moet de standaard vormen voor het uitvoeren van Life Cycle Assessment (LCA) studies van producten. Daarnaast wordt ook een standaard ontwikkeld voor organisaties: Organisation Environmental Footprint (OEF).

Raamwerk voor meten milieu-impact

De PEF-methode die wordt voorgesteld, is een raamwerk van eisen en principes om de milieu-impact van producten te bepalen. Binnen de methode zijn de belangrijkste methodiek keuzes in LCA-onderzoek gestandaardiseerd. Daarnaast wordt ook het gebruik van primaire en achtergronddata gestandaardiseerd, zodat de data die gebruikt wordt zo betrouwbaar mogelijk is. Het maakt dan in principe niet meer uit wie het onderzoek doet. Wanneer alle spelregels worden gevolgd dan zullen de resultaten bijna altijd vergelijkbaar zijn. Uiteindelijk zorgt dit voor transparantie voor producenten en consumenten.
De PEFCRs waarborgen het gebruik van betrouwbare primaire data en achtergronddata. Daarnaast zorgen de regels er voor dat missende data uit dezelfde achtergronddatabase wordt gehaald. Verder worden de systeemgrenzen, allocatieregels en methode om de milieu-impact te berekenen geharmoniseerd.

PEF Pilot Projects

In 2014 zijn voor 21 productgroepen pilotprojecten gestart om specifieke technische details te ontwikkelen in Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). Inmiddels zijn enkele van deze pilot projecten gestopt. De verwachting is dat in de komende maanden verschillende andere PEFCRs worden goedgekeurd door de EC.


Goedkeuring PEFCR Feed belangrijke stap vooruit

Op 15 februari j.l. is de feed PEFCR officieel goedgekeurd door een grote meerderheid tijdens de ‘Environmental Footprint Steering Group Meeting’ in Brussel. De Feed PEFCR is de eerste PEFCR die officieel is goedgekeurd. Tijdens de ontwikkeling van de Feed PEFCR heeft Blonk Consultants de ‘Technical Secretariat’ ondersteund bij het pilotproject ‘Feed for Food producting Animals’. Hierbij was FEFAC (European Feed Manufacturers' Federation) de voorzitter. Blonk Consultants heeft meegedacht met het technische werk dat nodig was voor het definiëren van een referentieproduct, screening studie en het opstellen van de uiteindelijke PEFCR.

Cruciale bouwsteen duurzame diervoederindustrie

De feed PEFCR is een cruciale bouwsteen, die de diervoederindustrie helpt bij het ontwikkelen van een raamwerk om zinvolle Levenscyclusanalyses (LCA) uit te voeren. Het geeft belangrijke handvaten bij het berekenen van de milieuvoetafdruk van diervoederproducten en -productie. Daarnaast sluit het perfect aan op andere inspanningen, zoals de ontwikkeling van de wereldwijde Feed LCI database (GFLI) en de wereldwijde Feed LCA Tool. Blonk Consultants en de Agri-footprint database helpen de diervoedersector om hun ambitieuze plannen te realiseren!


Meer informatieMeer weten over de PEF, of benieuwd hoe u PEF kunt inzetten in uw organisatie?
Neem contact op met Hans Blonk via hans@blonkconsultants.nl of bel +31 (0) 182 579970.