Alles weergeven
Potatoes

Potatoes

Milieuprestaties van Avebe producten

Ontwikkeling van een op maat LCA-model

Avebe is een coöperatie van zetmeelaardappeltelers en richt zich op het winnen van zetmeel en eiwitten uit aardappels. Deze ingrediënten worden door klanten van Avebe verder ingezet in bijvoorbeeld de vervaardiging van voedingsmiddelen, diervoeders of industriële applicaties. Duurzaamheid is voor Avebe een belangrijk thema. In de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke productie, bijvoorbeeld door het energiegebruik naar beneden te brengen, te investeren in nieuwe technologieën, te kiezen voor minder en schoner transport en het monitoren van de milieuvoetafdruk. Avebe wil inzicht hebben in de milieuvoetafdruk van haar producten. Blonk Consultants heeft daarom in samenwerking met Avebe een op maat gemaakt Life Cycle Assessment (LCA) model ontwikkeld, waarmee deze milieuvoetafdruk voor elk product uit het productportfolio van Avebe berekend kan worden.

Een Life Cycle Assessment (LCA) model

In het LCA-model wordt de data uit de teeltregistratie van Avebe gebruikt. Vervolgens worden deze data gecombineerd met de productieregistratie van Avebe. Op deze manier kan de volledige productieketen van de aardappels in beeld worden gebracht en kan de milieuvoetafdruk worden bepaald. In onderstaand figuur wordt duidelijk hoe de productieketen van Avebe eruitziet en welke onderdelen zijn meegenomen in het model. Het betreft een ‘cradle-to-gate’ model, dus tot en met het eindproduct bij de fabriek van Avebe.
In het model zijn alle producten en halffabricaten van alle productielocaties van Avebe opgenomen. In totaal bevat het model meer dan 1700 producten en halffabricaten verspreid over 6 productielocaties in 3 landen.

Hoe werkt het LCA-model?

In het LCA-model worden gegevens uit de verschillende bestaande datasystemen van Avebe geïmporteerd. Vervolgens worden deze gegevens met behulp van een algoritme bewerkt tot een gestructureerde dataset en geschikt gemaakt voor LCA-software. Belangrijke stappen in het algoritme zijn het koppelen van proces inputs aan achtergrond datasets, het genereren van productieketens door het koppelen van halffabricaten aan eindproducten, en de data converteren naar een formaat dat geschikt is voor LCA software. In de LCA software wordt de data gebruikt voor diverse milieuanalyses. Dit geeft Avebe inzicht in de milieuvoetafdruk van al haar producten en productielocaties. De resultaten kunnen ook input vormen voor het duurzaamheidsverslag. Het model is zo opgebouwd dat het in de toekomst gemakkelijk gekoppeld kan worden aan andere (data)systemen.


Meer informatieOok inzicht in uw milieudata of in een op maat gemaakt LCA-model van uw productieketen?
Neem contact op met Bart Durlinger, via bart@blonkconsultants.nl of 0182 579970