Alles weergeven
Milieu-impact voedingsmiddelen

Milieu-impact voedingsmiddelen

RIVM & Duurzaamheid Nederlandse voedselconsumptie

Milieu-impact voedingsmiddelen

Sinds enkele jaren is Blonk Consultants betrokken bij het project duurzame voedselconsumptie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo hebben we voor het RIVM een methode ontwikkeld om de milieu-impact van de Nederlandse voedselconsumptie te monitoren. Deze methode beoordeelt de belasting van de Nederlandse voedselconsumptie op een aantal milieuaspecten, zoals klimaatverandering, landgebruik, waterverbruik, verzuring en vermesting. RIVM heeft hiermee als doel om trends in duurzaamheid van de Nederlandse voedselconsumptie te monitoren. In 2015 zijn we gestart met het berekenen van de milieu-impact van diverse voedingsmiddelen voor het RIVM. Recent hebben we de reikwijdte van de studie flink kunnen uitbreiden, door bijvoorbeeld producten met een hoge watervoetafdruk mee te nemen.

Voedselconsumptiepeiling en Levenscyclusanalyse

Voor deze studie is de onderzoekmethode Levencyclusanalyse (LCA) gecombineerd met de gegevens uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP). Een LCA geeft inzicht in de milieu-impact van producten over de gehele levenscyclus. Voor de VCP worden, sinds 1987, periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en voedingstoestand van de Nederlandse bevolking. Uit de VCP zijn voedingsproducten geselecteerd die zorgen voor 80% van de milieu-impact van de Nederlandse voedselconsumptie. De geselecteerde voedingsmiddelen zijn producten zoals fruit, groenten, noten, zuivel, vlees, vleesvervangers, brood, banket, alcoholische dranken en samengestelde producten, zoals tomatensaus en saucijzenbroodjes. Van deze producten zijn milieudata (Life Cycle Inventories (LCIs)) verzameld.

Van Grond-tot-Mond

De levenscyclusanalyses zijn uitgevoerd volgens het Grond-tot-Mond principe. Dit betekent dat alle levenscyclusfasen van de producten zijn geanalyseerd: verbouwing van gewassen, transport, bewerking, verpakking, opslag, retail en uiteindelijk consumptiefase. In deze laatste fase is ook de impact van koeling, de eventuele bereiding van de voedingsmiddelen, voedselverliezen en de afvalverwerking van de verpakking berekend. Voedselverliezen zijn overigens over de gehele levenscyclus meegenomen. Het gebruik van pesticiden is niet meegenomen in deze studie, omdat de datakwaliteit op dit moment onvoldoende is.

Uitbreiding van reikwijdte & betrouwbaarheid data toegenomen

Voor de meest recente studie hebben we de reikwijdte flink kunnen uitbreiden en is de representativiteit van de data verbeterd. Zo zijn aan de studie producten met een hoge watervoetafdruk toegevoegd. De watervoetafdruk is gedefinieerd op basis de hoeveelheid water gebruikt voor irrigatie en waterschaarste in het land waar het product wordt verbouwd of geproduceerd. Hierbij zijn de waterstromen geregionaliseerd. Hiermee is de studie in lijn met het meest recente LCA impact-model ReCiPe, (ReCiPe 2016) waar recent de watervoetafdruk is toegevoegd als milieu-indicator. Verder is de Blonk Crop Mix Tool gebruikt om de marktmixen (herkomst van producten) van de producten te bepalen.

Belangrijke inzichten in duurzaamheid Nederlandse voedselconsumptie

Met het in kaart brengen van al deze informatie zorgt RIVM voor monitoring van duurzame voedselconsumptie in Nederland. Voor het eerst wordt in Nederland op deze manier de kennis over duurzaamheid van voedingsmiddelen verzameld. Doordat de gegevens in een overzichtelijke database zijn verzameld kunnen trends in de toekomst makkelijk worden gemonitord. Bovendien worden de ‘hotspots’ in ons voedselsysteem zichtbaar. Hiermee levert het RIVM een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van kennis en informatie over duurzaamheid van ons voedselconsumptiesysteem.


Meer informatieHeeft u vragen over deze studie? Of benieuwd naar een Levenscyclusanalyse van uw product(en)?
Neem contact op met Jasper Scholten, via jasper@blonkconsultants.nl of 0182 579970