Alles weergeven
Environmental impact green proteins

Environmental impact green proteins

Inzicht in de milieu-impact van plantaardige eiwitten

Stage Amber van Veghel

Afgelopen maanden heeft Amber van Veghel stagegelopen bij Blonk Consultants. Inmiddels is Amber afgestudeerd en heeft haar master Food Technology aan Wageningen University & Research met succes afgerond. Tijdens haar studie specialiseerde Amber zich in Sustainable Food Processing. Om de eiwittransitie te versnellen en de sector van waardevolle informatie te voorzien heeft Amber diverse eiwitingrediënten onderzocht. Het doel van haar stageonderzoek was om meer inzicht te krijgen in de procestechnieken en de milieu-impact van plantaardige eiwitconcentraten en eiwitisolaten uit kikkererwten, lupine, koolzaad, sojabonen en gele erwten.

Uiteindelijk, worden de verzamelde gegevens gebruikt in de Agri-footprint Life Cycle Assessment (LCA) database. Momenteel is veel vraag naar milieudata van plantaardige eiwitten, omdat er in het werkveld veel aandacht is voor de eiwittransitie en de ontwikkeling van (nieuwe) plantaardige eiwitbronnen.

Milieudata plantaardige eiwitten

De afgelopen jaren heeft Blonk Consultants diverse studies uitgevoerd naar plantaardige eiwitten, zoals ‘Nulmeting Peulvruchten’ en de ‘Kansenkaart: natuurlijk kapitaal en plantaardige eiwitten’. In lijn met deze studies heeft Amber de volgende plantaardige eiwitten onderzocht: kikkererwten eiwitconcentraat en -isolaat, lupine eiwitconcentraat en -isolaat, koolzaad eiwitconcentraat en -isolaat, soja eiwitconcentraat en -isolaat en gele erwten eiwitconcentraat en -isolaat. In het onderzoek wordt de duurzaamheid van de producten bepaald aan de hand van de onderzoeksmethode Life Cycle Assessment (LCA). De LCAs geven inzicht in de milieu-impact van de gehele levenscyclus om de eiwitingrediënten te produceren. Amber heeft data verzameld met hulp van experts uit de industrie, literatuur, patenteninformatie en brochures. In het onderzoek zijn de volgende milieu-impact categorieën meegenomen: landgebruik, klimaatverandering, watergebruik, uitputting van fossiele grondstoffen, eutrofiëring van zoetwater en verzuring. De levenscyclusfasen die in beschouwing zijn genomen zijn ‘cradle-to-gate’, inclusief bewerking: Landbouw (verbouwen van gewassen, bewerking voordat de gewassen naar de fabriek gaan (b.v. drogen van de gewassen), transport naar de fabriek), Bewerking (productie van isolaten en concentraten), Drogen (van de isolaten en concentraten) en Afval (afvalverwerking, zoals vaste afvalstoffen en afvalwater).
Environmental impact green proteins

Milieu-impact plantaardige eiwitten

Uitkomsten: enkele conclusies

In de studie van Amber is de milieu-impact van eiwit-isolaten en eiwit-concentraten uit verschillende gewassen met elkaar vergeleken. Uit de studie komt naar voren dat de milieu-impact van eiwit-isolaten hoger is in vergelijking met de impact van eiwit-concentraten. Voor de productie van eiwitisolaten van kikkerwten, koolzaad en soja komt dit omdat een hogere gewasinput vereist is dan voor de concentraten van deze gewassen. Verder is voor de productie van de isolaten van deze gewassen ook meer energie nodig voor het droogproces, in vergelijking met de concentraten uit deze gewassen. Van alle producten hebben de kikkererwten-concentraten en -isolaten de hoogste milieu-impact. Een belangrijke oorzaak is de relatieve lage opbrengst per hectare van de kikkererwten. De uitkomsten van het onderzoek worden uiteindelijk toegevoegd aan de Agri-footprint LCA-database, zodat professionals in de sector toegang hebben tot deze informatie en de eiwittransitie versneld kan


Meer informatieMeer weten over de milieu-impact van plantaardige eiwitten?
Neem contact op met Roline Broekema, via roline@blonkconsultants.nl of 0182 579970