Inzicht in duurzaamheidsprestaties: duurzaamheidslabels Agrifirm

Alles weergeven
Inzicht in duurzaamheidsprestaties

Duurzaamheidslabels Agrifirm

Inzicht in duurzaamheidsprestaties

Ontwikkeling van duurzaamheidslabels voor Agrifirm

Enige tijd geleden heeft Agrifirm Feed duurzaamheidslabels voor voeders en concepten geïntroduceerd. De labels geven diverse stakeholders inzicht in duurzaamheidsprestaties van nieuwe concepten of producten. Hiermee levert Agrifirm een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van ons voedsel. Bovendien zorgen de labels voor transparantie binnen de sector en richting ketenpartners verderop in de keten.

Er zijn vijf duurzaamheidslabels gedefinieerd:
  • Mineralenefficiëntie
  • Diergezondheid
  • Klimaat
  • Recycling
  • Verduurzaming grondstoffen

Ontwikkeling van protocol en methodiek

Blonk Consultants heeft Agrifirm ondersteund bij het ontwikkelen van het protocol en de methodiek om de duurzaamheidslabels op te zetten. Om inzichtelijk te maken hoe een product of concept scoort op de vijf duurzaamheidsthema’s zijn drie niveaus omschreven waarop een product positief of negatief kan scoren:

Positief: Aanzienlijk, Hoog en Zeer hoog
Negatief: Aanzienlijk, Hoog en Zeer hoog

Deze drie niveaus zijn gekoppeld aan ‘resultaatgrenzen’. Met deze grenzen kunnen de scores op de vijf thema’s beter worden geduid. Hiermee inzichtelijk gemaakt of een percentage een significante verbetering of verslechtering is ten opzichte van de referentiesituatie. De scores zijn terug te vinden op de gedetailleerde factsheets die zijn ontwikkeld voor de verschillende producten en concepten.

Vertaling naar overzichtelijke factsheets

Elk duurzaamheidslabel heeft een eigen icoon en biedt specifieke informatie over de duurzaamheidsprestaties van het betreffende voerconcept of product. Voor elk nieuw product of concept wordt een overzichtelijke factsheet opgesteld met de scores op de vijf duurzaamheidslabels. De opzet van de factsheets en iconen zijn uitgevoerd door Schuttelaar & Partners. Op dit moment zijn 8 producten doorgerekend en wordt er hard gewerkt aan nieuwe interessante duurzame oplossingen voor de veehouderij.

De factsheets zijn terug te vinden op de website van Agrifirm.

 

Aanwakkeren van duurzaamheid

Inmiddels zijn de duurzaamheidslabels breed geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Agrifirm. Dit betekent dat bij de lancering van elk nieuw product of concept vanzelfsprekend het protocol wordt doorlopen en een factsheet met de duurzaamheidslabels wordt opgesteld. Hiermee vormt het concept van de duurzaamheidslabels een inspirerend voorbeeld hoe een bedrijf een duurzaamheidsstrategie kan vormgeven.
 


Meer informatieHeeft u vragen over dit project?
Neem contact op met Jasper Scholten, manager Life Cycle Assessment.
Tel +31(0)182547808
E-mail jasper@blonkconsultants.nl