Optimeal 2.0: Inzicht en oplossingen voor voedselvraagstukken

E en grote uitdaging vandaag de dag is om voedselproductie en consumptie zowel gezond als duurzaam te maken. De programma Optimeal, ontwikkeld door Blonk Consultants, biedt inzicht in deze complexe materie en is een nuttig hulpmiddel bij het evalueren van de waarde van producten. De tool wordt gebruikt door onder meer het Voedingscentrum en het RIVM. Inmiddels is een update van deze tool beschikbaar: Optimeal 2.0. De update zorgt voor nog meer mogelijkheden om voedingspatronen te optimaliseren op duurzaamheid en gezondheid.
 

Voedselvraagstukken onder de loep

Wereldwijd spelen vele voedselvraagstukken, zoals het voeden van de groeiende wereldbevolking, de bijdrage van het voedselsysteem aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen en het beslag op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen en vruchtbare landbouwgrond. Een grote uitdaging is om voedselproductie en consumptie zowel gezonder als duurzamer te maken. Dit is complex, want er zijn talloze randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden. Bedrijven staan voor de uitdaging om producten te ontwikkelen met een lage milieudruk en een hoge voedingswaarde die passen in een duurzaam voedingspatroon.Gedegen onderzoek en betrouwbare data zijn hierbij vereist. Optimeal is hierbij een nuttig instrument. Dit programma biedt de mogelijkheid om zowel voedingskundige als milieukundige aspecten van voedingspatronen door te rekenen en te optimaliseren. Hierbij zoekt Optimeal naar oplossingen die zo min mogelijk afwijken van het huidige voedingspatroon.

Toepassingen van Optimeal

Afgelopen jaren is Optimeal breed toegepast om voedselvraagstukken te bestuderen. Zo gebruiken het Voedingscentrum en het RIVM het programma om de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad te vertalen naar aanbevelingen voor verschillende groepen consumenten. In 2015 heeft Blonk Consultants voor Natuur & Milieu het MeNU van Morgen met behulp Optimeal berekend. Het resultaat: een (realistisch) eetpatroon voor 2030 met een 45% lagere uitstoot van broeikasgassen.

Optimeal 2.0: nieuwe mogelijkheden

De nieuwe versie van Optimeal biedt enkele aanvullende mogelijkheden om voedingspatronen te definiëren. De nieuwe mogelijkheden op een rijtje:

 • Lineair Programmeren en Kwadratisch Programmeren
 • Optimeal 2.0 kent twee optimalisatietechnieken: naast Lineair Programmeren nu ook Kwadratisch Programmeren. Dat zorgt ervoor dat veranderingen in het voedingspatroon geleidelijker gaan, wat in veel gevallen zorgt voor meer realistische en haalbare oplossingen.
 • Data toegankelijk via Excel
 • De data is via Excel toegankelijk voor de gebruiker. Dit betekent dat gebruikers eenvoudig producten kunnen toevoegen, verwijderen of wijzigen. Verder is het nu mogelijk om producten naar eigen inzicht in te delen. Bijvoorbeeld in productgroepen die aansluiten bij de Richtlijnen Goede Voeding 2015, zoals suikerhoudende dranken en volkorenproducten.
 • Serie optimalisaties
 • Mogelijkheid om in één keer een serie optimalisaties te doen, waarbij één eigenschap stapsgewijs wordt gevarieerd. Als gebruiker stel je begin- en eindwaarde in en de stapgrootte. Met deze functie kan bijvoorbeeld worden bekeken hoe de samenstelling van het voedingspatroon moet wijzigen als de doelstelling voor de broeikasgasuitstoot in stappen omlaag wordt gebracht. Ook kun je kijken hoe bijvoorbeeld brood moet worden vervangen als er steeds minder van gegeten wordt.


  Meer informatie  Heeft u vragen over Optimeal®?
  Neem contact op met Roline Broekema, senior consultant.
  Tel +31(0)182547808
  E-mail roline@blonkconsultants.nl