Portfolio

Enkele voorbeelden van ons werk

Klik op de plaatjes om verder te lezen
 • Product Environmental Footprint (PEF)

  In April 2013 publiceerde de Europese Commissie de mededeling “Single Market for Green Products Initiative”. In deze mededeling aan de Raad en het Europees Parlement stelt de Commissie twee meetmethoden voor die in acht moeten worden genomen bij het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties. Blonk Consultants werkt aan de ontwikkeling van Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) van diervoeder, bier en vlees. Deze PEFCRs moeten de spelregels, de Europese standaard, vormen voor het uitvoeren van LCA studies voor producten binnen deze productcategorieën. Naast diervoeder, bier en vlees worden er 30 pilot studies uitgevoerd, zoals leer, decoratieve verven en t-shirts.
  Product Environmental Footprint (PEF)
 • Milieueffecten van zuivelvervanging

  In opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft Blonk Consultants onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de vervanging van melk, yoghurt, kaas en andere zuivelproducten in onze voeding.
  milieueffecten van zuivelvervanging
 • Duurzaamheidslabels Agrifirm

  Enige tijd geleden heeft Agrifirm Feed duurzaamheidslabels voor voeders en concepten geïntroduceerd. De labels geven diverse stakeholders inzicht in duurzaamheidsprestaties van nieuwe concepten of producten. Blonk Consultants heeft Agrifirm ondersteund bij het ontwikkelen van het protocol en de methodiek om deze duurzaamheidslabels op te zetten.
  duurzaamheid-agro-food
 • Natuurlijk kapitaal & plantaardige eiwitten

  Voor het ontwikkelen van vleesvervangers en hybride producten zijn (plantaardige) eiwitbronnen nodig. In opdracht van RVO en Vivera ontwikkelde Blonk Consultants een kansenkaart voor plantaardige eiwitbronnen. De kansenkaart geeft inzicht in tien nieuwe plantaardige eiwitbronnen. Hiermee wordt de eiwittransitie versneld.
 • Direct Land Use Change Tool

  Ontbossing is een serieus probleem waarmee de wereldwijde agrarische sector te maken heeft. Een grote uitdaging voor Life Cycle Assessment (LCA) professionals is de beschikbaarheid van primaire data. Onze 'Direct Land Use Change Assessment Tool' is specifiek ontwikkeld om deze uitdaging aan te pakken.
 • Schijf van Vijf 2016: hoofdrol voor Optimeal®

  Op 22 maart 2016 heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf gepresenteerd. Achter de schermen heeft technologie van Blonk Consultants een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de nieuwe Schijf.
  duurzame en gezonde voeding
 • Groente & Fruitkalender – Milieu Centraal

  Milieu Centraal helpt consumenten bij het maken van duurzame keuzes. De Groente- en Fruitkalender is een van hun producten. Sinds 2009 levert Blonk Consultants de input voor het bepalen van de milieu-impact de verschillende groente- en fruitsoorten. Hiervoor wordt per product de gehele levenscyclus in kaart gebracht.
  Groente & Fruitkalender
 • Duurzaamheidsverslaglegging

  "Ask not what you can do for your data, ask what your data can do for you.”
  Veel bedrijven hebben als doelstelling hun productie en keten duurzamer te maken. Hierover rapporteren zij in een jaarlijks duurzaamheidsverslag. Het succes van deze rapportage hangt sterk af van het inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de producten en keten. Het verzamelen en managen van data en het evalueren van duurzaamheid is hierbij cruciaal.
  Sustainability report
 • Duurzame koplopers – Agri-footprint® Performance Report

  Recent is de milieu-impact van Meatless onder de loep genomen. De resultaten zijn gepresenteerd in een ‘Agri-footprint® Performance Report’. Dit rapport laat zien op een aantrekkelijke en visuele manier zien waarom een product koploper is op het gebied van duurzaamheid.
 • Het meten van de duurzaamheidsprestaties van innovaties

  Blonk Consultants heeft voor Transforum een holistische methode ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van innovaties op ecologische, economische en sociale indicatoren te meten.
 • Life Cycle Assessment van Kaas en Melk

  In opdracht van FrieslandCampina heeft Blonk Consultants een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van halfvolle melk en van jong belegen Goudse kaas.
 • Menu van Morgen – Gezond en duurzaam eten in Nederland: nu en later

  Blonk Consultants heeft voor Natuur & Milieu onderzocht hoe een gezond en duurzaam eetpatroon voor Nederland ingevuld kan worden. Het resultaat is het Menu van Morgen, dat inzicht geeft in het gewenste Nederlandse eetpatroon voor 2030.
  Gezond en duurzaamheid eetpatroon
 • Ontwikkeling milieuprestaties Nederlandse veehouderij

  De Nederlandse veehouderij heeft in 20 jaar een grote voortgang gemaakt in meer milieubewust produceren. Deze verbeterde milieuperformance is het resultaat van enerzijds efficiencyverbetering bij veehouders en bij toeleveranciers. Anderzijds heeft het milieubeleid ten aanzien van mest en emissies van de landbouw ook zijn vruchten afgeworpen. In opdracht van RVO heeft Blonk Consultants deze ontwikkelingen te gemodelleerd en gemonitord.