Duurzaamheidsverslaglegging

  • Datum
    12/07/2016
    "Ask not what you can do for your data, ask what your data can do for you.”
    Veel bedrijven hebben als doelstelling hun productie en keten duurzamer te maken. Hierover rapporteren zij in een jaarlijks duurzaamheidsverslag. Het succes van deze rapportage hangt sterk af van het inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de producten en keten. Het verzamelen en managen van data en het evalueren van duurzaamheid is hierbij cruciaal.