Expertise

Onze Expertise

Onze expertise is samengebracht in drie werkvelden.


Deze drie werkvelden geven een goed overzicht van de werkzaamheden
waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Sustainability Performance Management

Duurzame bedrijfsvoering & duurzaamheidsverslaglegging

U wilt uw bedrijfsvoering naar een hoger en duurzamer niveau tillen? U wilt uw risico’s verlagen en de relatie verbeteren met uw stakeholders?

Inzicht in duurzaamheidsprestaties vormen hierbij de basis. Onze op-maat-gemaakte tools bieden inzicht in de duurzaamheid van uw producten, beleid of innovatie. Deze data vormt ook de basis voor uw duurzaamheidsverslaglegging en –rapportages, bijvoorbeeld volgens de GRI rapportage structuur. Of uw scores in externe en internationale benchmarks zoals ‘Carbon Disclosure Project’ en de ‘Dow Jones Sustainability Index’.

Inzicht in duurzaamheidsdata

Inzicht in uw duurzaamheidsprestaties vormt de basis voor actieplannen. Onze op-maat-gemaakte tools brengen de duurzaamheidsprestaties van uw product, beleid of innovatie helder in beeld. Door het verbeteren van uw duurzaamheidsprestaties wordt uw kennis van de keten en activiteiten vergroot. Bovendien worden de potentiële hotspots voor verbeteringen zichtbaar. Inzicht in duurzaamheidsdata verbetert de relatie met zowel leveranciers als stakeholders. Daarnaast worden risico’s verlaagd en wordt de toegang tot kapitaal vergroot.Duurzaamheidsverslaglegging

Een duurzaamheidsverslag geeft de prestaties van uw bedrijf op het gebied van duurzaamheid weer. Om een goed duurzaamheidsverslag opstellen is data nodig. Wij zijn in staat om de data voor uw duurzaamheidsrapportage te verzamelen en te structureren. Indien nodig ondersteunen we u bij het verbeteren van uw huidige dataverzameling. Onze specialisatie ligt in gedetailleerde en complexe onderdelen van uw duurzaamheidsrapportage, zoals de bepaling van ‘scope 3-emissies’.


Wat kunnen wij voor u betekenen?


Duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven en brancheorganisaties: Evaluatie en verbeteringen van uw milieu datamanagement & dataverzameling en validatie
Gedetailleerde milieudata rapportages: Inclusief complexe onderdelen, zoals ‘scope 3-emissies'.
Definiëren en monitoren van ‘Key Performance Indicators': en doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid.
Datamanagement en rekenmodellen: Gebaseerd op uw wensen en volgens de internationaal erkende GRI rapportagestructuur.
Verbeteren van scores in externe benchmarks Zoals:
 • Carbon Disclosure Project
 • Dow Jones Sustainability Index
 • Andere investeerders- en branche specifieke benchmarks

 • Kwantificeren van effectiviteit van uw duurzaamheidsprojecten
  Integreren van ‘Life Cycle thinking’ (LCA) in uw duurzaamheidsverslaglegging

  Inspiratie

  Enkele voorbeelden van projecten gericht op
  duurzame bedrijfsvoering & duurzaamheidsverslaglegging.


  Heineken International


  In het kader van een meerjarig ‘green fridge programma’ hebben wij een methodiek ontwikkeld om de energie efficiëntie van commerciële koelkasten van Heineken International te monitoren.

  Carbon Footprint Gelatine


  Voor brancheorganisatie Gelatine Manufacturers of Europe monitoren wij de 'carbon footprint performance' van gelatine productie. Dit vormt de basis voor een jaarlijkse rapportage over de verbetering van de milieu-impact van gelatine productie.

  ‘Carbon Disclosure Project’


  Door de berekeningen van de ‘scope 3-emissies’ uit te breiden en algemene milieu-datamanagement te verbeteren zijn we er in geslaagd om de ‘Carbon Disclosure Project Score’ van een van onze klanten significant te verbeteren.

  Interesse om meer inzicht in
  uw duurzaamheidsdatate krijgen?


  Neem contact op met Willem-Jan van Zeist, manager Sustainability Performance Management.
  E-mail: willemjan@blonkconsultants.nl
  Tel: 0182 57 997

  Life Cycle Assessments

  Duurzame producten & productieketens

  Elk product heeft impact op het milieu, denk aan CO2-uitstoot, grondstofgebruik en landgebruik. Levenscyclus Analyse (LCA) is een methode om deze impact te inventariseren. Via deze methode wordt de gehele levenscyclus van een product in kaart gebracht. Van grondstoffen, verpakking, transport, retail, de consumentenfase tot afvalverwerking. Door hotspots inzichtelijk te maken kan een proces of product verbeterd worden, wat een besparing in grondstof- en energieverbruik en dus kosten kan opleveren. De milieuvoordelen blijken soms zo groot, dat het strategisch slim is om dit als verkoopargument in te zetten.

  Hoe werkt een Life Cycle Assessment en Carbon Footprint?

  Life Cycle Assessment of Levenscyclusanalyse is een methode om de gehele levenscyclus van een product in kaart te brengen. Alle fases worden geanalyseerd, van grondstoffen, verpakking, transport, retail, de consumentenfase tot afvalverwerking. Oftewel van wieg tot graf. Een LCA laat zien waar en welke milieu-impact plaats vindt in de keten. Door hotspots inzichtelijk te maken kan een proces of product verbeterd worden, wat een besparing in grondstof- en energieverbruik en dus kosten kan opleveren. De milieuvoordelen blijken soms zo groot, dat het strategisch slim is om dit als verkoopargument in te zetten. Een LCA neemt meer milieu-impact categorieën in beschouwing. Carbon Footprint is gericht op het in kaart brengen van de broeikasgassen.


  Goede en grondige basis voor monitoren van milieu-impact

  LCAs en CFs geven inzicht op welke plekken in de keten een bepaalde milieu-impact plaatsvindt. Dit geeft een grondige basis voor bedrijven die hun milieu-impact willen monitoren en reductie- of besparingsstrategieën willen ontwikkelen. LCAs en PCFs worden uitgevoerd volgens gestandaardiseerde en internationaal erkende methoden.


  Duurzaamheidsvraagstukken

  Het uitvoeren van LCAs kent vele voordelen en geeft u de mogelijkheid om uiteenlopende (duurzaamheids)vraagstukken aan te pakken. Enkele voorbeelden:


  Inzicht in besparingsmogelijkheden: U wilt inzicht in de besparingsmogelijkheden voor energie en materialen die worden gebruikt in het productieproces.
  Marktwaarde vergroten U wilt u marktwaarde vergroten, bijvoorbeeld door het uitdragen van een groen imago. Een LCA geeft inzicht in de duurzaamheid van uw product
  Inzicht in milieu-impact Uw klanten of investeerders vragen om inzichten in de milieu-impact van uw producten.
  Onderbouwen van een strategische beslissing: Uw bedrijf staat voor een strategische beslissing, waarbij ondersteunende informatie nodig. Bijvoorbeeld ten aanzien van de milieuprestaties van uw producten.
  Ontwikkelen van innovaties U wilt weten wat de (milieu)voordelen zijn van een bepaalde innovatie. Een LCA geeft inzicht in uw innovaties.

  Blonk Consultants begeleidt u het volledige traject van het opstellen en interpreteren van LCAs van uw producten

  Wilt u de kansen van Life Cycle Assessments verkennen?
  Of wilt u weten hoe u uw duurzaamheidsvraagstuk kan aanpakken?


  Neem contact op met Jasper Scholten, manager Life Cycle Assessments.
  E-mail: jasper@blonkconsultants.nl
  Tel: 0182 57 9970

  Sustainable Nutrition Assessment

  Gezonde & duurzame voeding

  Wereldwijd spelen diverse voedselvraagstukken, gerelateerd aan gezondheid en duurzaamheid. Voorbeelden zijn een groeiende wereldbevolking, beslag op natuurlijke hulpbronnen zoals water en energiebronnen en effecten op bodem en lucht. De vraag naar gezonde en duurzame producten neemt toe. Van het bedrijfsleven wordt verwacht dat het product portfolio duurzamer en gezonder wordt. Daarnaast wordt door diverse partijen het thema duurzame en gezonde voeding op de agenda gezet.

  Antwoorden op voedselvraagstukken

  Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties spelen met de vraag hoe onze voeding duurzamer en tegelijkertijd gezonder kan worden. Wij ondersteunen uw organisatie bij het inzichtelijk maken van keuzes om deze vraag te beantwoorden.  De balans tussen duurzaam en gezond

  Voedselproductie legt beslag op natuurlijke hulpbronnen en heeft impact op het milieu. Onze tools & databases geven inzicht in deze mondiale milieuaspecten van voedselproductie, zoals broeikaseffect (carbon footprint), fossiel energieverbruik en landgebruik. Naast duurzaamheid speelt ook het thema gezondheid een belangrijke rol in het maatschappelijke debat over voeding. Er wordt verwacht dat een voedingspatroon gezond, realistisch en acceptabel is. Uiteindelijk gaat het om de balans tussen duurzaamheid en gezondheid van voedingsmiddelen. Met behulp van bijvoorbeeld optimalisatietechnieken wordt inzicht verkregen in verbeterde voedingspatronen, met minimale veranderingen in eetgewoonten.

  Onze aanpak:

  Optimeal® - Berekenen van duurzame en gezonde voeding

  Optimeal® is een softwareprogramma dat de mogelijkheid biedt om zowel voedingskundige als milieukundige aspecten van voedingen te kwantificeren en te optimaliseren. Hierbij zoekt Optimeal® naar oplossingen die zo min mogelijk afwijken van het huidige voedingspatroon. Het programma bevat data over de milieudruk en de voedingswaarde van meer dan 200 voedingsmiddelen, als ook gemiddelde voedingspatronen van verschillende bevolkingsgroepen. Met Optimeal® wordt geanalyseerd hoe goed de balans is tussen voedingswaarde en milieudruk is.
  Lees meer over Optimeal

  Inspiratie

  Enkele voorbeelden van projecten op het gebied van duurzame & gezonde voeding


  Health Grain Forum


  Rol van tarweproducten in een gezond en duurzaam voedingspatroon.

  Geïnteresseerd om de kansen van duurzame en gezonde voeding te verkennen?
  Of heeft u vragen over dit thema?


  Neem contact op met Gerard Kramer, manager Sustainable Nutrition Assessment.
  E-mail: gerard@blonkconsultants.nl
  Tel: 0182 579970