Direct Land Use Change Assessment Tool

Direct Land Use Change Assessment Tool

Berekenen van broeikasgasemissies van 'land use change'

Ontbossing is een serieus probleem waarmee de wereldwijde agrarische sector te maken heeft. Ongeveer 8% van de broeikasgasemissies worden toegeschreven aan verandering in landgebruik (land use change). Een bekend voorbeeld is de ontbossing voor het verbouwen van gewassen, zoals soja en oliepalm. Veel publicaties zijn (terecht) gericht op dit probleem en bieden inzicht in solide wereldwijde of landspecifieke schattingen van CO2 emissies van 'land use change' (LUC), gebaseerd op beschikbare statistieken en satellietbeelden.

Beschikbaarheid van primaire data
Een grote uitdaging voor Life Cycle Assessment (LCA) professionals is de beschikbaarheid van primaire data. Onze 'Direct Land Use Change Assessment Tool' is specifiek ontwikkeld om deze uitdaging aan te pakken. De tool wordt continue verbeterd. In december 2015 heeft de tool een complete update ondergaan en bevat de meest recente data uit FAOSTAT (zie onderstaande tabel om de belangrijkste verschillen te zien).

Referenties naar de Direct Land Use Change Assessment Tool

In de afgelopen jaren is de 'Direct Land Use Change Assessment Tool' gegroeid op basis van de PAS2050 en in het bijzonder het PAS2050-1 framework. Dit is de basis methodologie waarnaar breed wordt gerefereerd. Bijvoorbeeld de PEF richtlijnen en het Envifood protocol. Inmiddels is de tool de meest uitgebreide toepassing om broeikasgasemissies van land use change te berekenen.

White paper

Download de white paper en lees meer over de Direct Land Use Change Assessment Tool versie 2016.1.

White paper - Direct Land Use Change Assessment Tool (Engelstalig).

Complete dataset is nu beschikbaar

De complete dataset (9.000+ land- en gewascombinaties) is nu beschikbaar voor uw organisatie.
Uw investering: € 130,00 (excl. BTW)
U ontvangt van ons een document met de meest recente data (alle mogelijke gewas- landcombinaties van de 'country known; land use unknown' functionaliteit).

Daarnaast is het ook mogelijk om een licentie te krijgen voor de volledige en nieuwste Excel tool. De prijs is op aanvraag beschikbaar.

Meer informatie over de Direct Land Use Change Assessment Tool?