Europees project: aanpakken van ondervoeding bij ouderen

PROMISS: Prevention of Malnutrition in Senior Subjects in the EU

Blonk Consultants is een van de partners van het Europese project PROMISS. PROMISS is een internationaal project dat als doel heeft om ondervoeding onder ouderen aan te pakken en om te zetten naar een kans om gezond ouder worden in de toekomst te stimuleren. Het PROMISS consortium bestaat naast Blonk Consultants, uit organisaties zoals VU, RIVM, HAS, TNO en Kellog’s en Fonterra.

Blonk Consultants is verantwoordelijk voor het onderwerp duurzaamheid in het project.

Brede aanpak om ondervoeding aan te pakken

Het project kent een holistische aanpak. Er staat dan ook een breed werkpakket aan onderwerpen centraal, waaronder epidemiologie, geriatrie, gezondheid, fysieke activiteit, microbiomics, consumentengedrag en sensorische en computerwetenschappen. Blonk Consultants neemt het onderwerp duurzaamheid voor haar rekening. Uiteindelijk moet het project leiden tot duurzame en gezonde voedingspatronen voor ouderen en strategieën gericht op fysieke activiteit om zo ondervoeding bij ouderen te voorkomen en gezond ouder worden te stimuleren.

Duurzaamheid en gezondheid van voeding

Binnen het werkpakket zijn onze inspanningen erop gericht om duurzame, haalbare en (kost)effectieve voedingspatronen en strategieën voor fysieke activiteit te ontwikkelen. Een eerste stap bij het bepalen van de duurzaamheid van diëten is het verzamelen van milieudata (Life Cycle Inventories (LCIs)) van een selectie van Europese voedingsmiddelen. Er zijn 93 algemene voedingsmiddelen op basis van de EFSA Comprehenisve European Food Consumption Database geselecteerd. Van deze voedingsmiddelen is de milieu-impact (carbon footprint, landgebruik en fossiele energiegebruik) over de gehele levenscyclus berekend, van teelt tot verpakking en consumentenfase en de uiteindelijke afvalverwerking. Voor de selectie van de voedingsmiddelen was de bijdrage aan de impact van een (Europees) dieet van ouderen het criterium.

Dataset in Optimeal® voor analyse

In de volgende stap binnen het project wordt deze dataset toegevoegd in Optimeal® om analyses te kunnen maken over gezonde duurzame voeding. Optimeal® is een van de moderne technologische oplossingen die ouderen of fabrikanten, die producten voor ouderen maken, kunnen helpen om gezonde keuzes te maken.

Consortiumbijeenkomst in Nice

In september is het consortium bij elkaar gekomen in Nice, Frankrijk. Namens Blonk Consultants waren Roline Broekema en Paulina Gual aanwezig. Voor hen was het erg nuttig om de andere leden van het consortium te ontmoeten en de eerste resultaten te delen.

Tijdens de bijeenkomst is er bijvoorbeeld gesproken met enkele voedingsmiddelenproducenten die eiwitrijke producten gaan ontwikkelen specifiek voor ouderen. Het aspect duurzaamheid wordt ook onderdeel van de productontwikkeling.

Meer informatie over PROMISS


Meer informatieMeer weten over het PROMISS Project?
Of nieuwsgierig naar Optimeal® en het onderwerp gezonde en duurzame voeding?
Neem contact op met Roline Broekema
.