Alles weergeven
Tommies snacktomaatjes

Producten van Tommies

Carbon footprint van Tommies snacktomaatjes in kaart gebracht/h2>

Greenco MVO

 
Dit voorjaar heeft Blonk Consultants de carbon footprint van Tommies snacktomaatjes in kaart gebracht. Tommies is een merk van Greenco, een internationale teler en verpakker van snackgroenten. Onder het merk Tommies worden snackgroenten via verschillende kanalen verkocht. Deze carbon footprint is integraal onderdeel van het MVO-beleid van Greenco, zoals recent gepresenteerd in het MVO-jaarverslag.

Onderbouwing om impact te reduceren

De zes Nederlandse vestigingen van Greenco, waar de Tommies snacktomaatjes worden geteeld, zijn onder de loep genomen en doorgelicht op energiegebruik, materialengebruik en transport. Deze analyse biedt een kwantitatief inzicht in alle verschillende ketenonderdelen. De resultaten geven Greenco een goede onderbouwing om aan de slag te gaan en invulling te geven aan het MVO-beleid.
 


Meer informatieHeeft u vragen of wilt u ook inzicht in de Carbon Footprint van uw producten?
Neem contact op met Jasper Scholten