Agri-footprint 3.0 beschikbaar in OpenLCA en SimaPro

Agri-footprint 3.0 binnenkort beschikbaar in OpenLCA en SimaPro

Update LCA Food database

De laatste jaren zien we een groeiende interesse in consistente agri-food data. Het voedselsysteem levert immers een grote bijdrage aan diverse milieukwesties. In 2009 is Blonk Consultants gestart met de ontwikkeling van Agri-footprint, de LCA food database. Het doel van deze database is het versterken van transparantie en het faciliteren van een snellere transformatie naar duurzame voedselketens. Agri-footprint biedt Life Cycle Assessment (LCA) experts betrouwbare data om milieuanalyses uit te voeren. Verbeteringen en toevoegingen van data is een continu proces binnen Agri-footprint. Vanaf eind mei is Agri-footprint 3.0 beschikbaar.

We zijn verheugd om te melden dat Agri-footprint 3.0 ook beschikbaar is in OpenLCA, naast SimaPro. Dit betekent dat meer (LCA) experts toegang hebben tot waardevolle data om milieuanalyses uit te voeren. Hiermee is Agri-footprint uitgegroeid tot de LCA food database wereldwijd, breed geaccepteerd en gewaardeerd door de voedingsmiddelenindustrie, LCA community, wetenschappelijke community en overheden.

Wat is nieuw?

Agri-footprint® 3.0 bevat meer dan 5,000 producten en processen. Nieuwe producten en processen zijn onder meer productie van pesticiden, productie van kapitaalgoederen en bedrijfsspecifieke data.
Pesticides

Datasets (LCIs) voor de production van pesticiden

Drie verschillende typen datasets zijn gegenereerd: De datasets voor de productie van specifieke pesticide, voor specifieke pesticide families en pesticide families.
Capital goods

Productie van kapitaalgoederen

LCIs voor de productie van tractoren, basis infrastructuur voor agrarische bedrijven en opslagsilo's zijn nu toegevoegd aan Agri-footprint en gelinkt aan de gewassen.
Crops

Uitbreiding van scope gewassen

wereldwijde dekking van gewasproductie is uitgebreid (b.v. meer gewas-land combinaties).
Processing

Uitbreiding van scope productverwerking

onder andere pindaverwerking, ethanol productie, vismeel en visolieproductie zijn nu beschikbaar.

Company specific

Toevoegingen van bedrijfsspecifieke data

Onder andere data voor de productie van humuszuren van Vitens zijn toegevoegd.
Background data

Updates van achtergronddata

Meest recente FAO statistieken gewasopbrengsten, mesttoepassingen en de meest recente 'Land Use Change tool', IFA statististieken gericht op kunstmestgebruik in landen.
Bug fixes

Kleine toevoegingen en bugfixes

Correctie van kleine fouten. Toevoeging van onder meer goederentransport naar agrarisch bedrijf.

Toegang tot Agri-footprint

Agri-footprint 3.0 is beschikbaar in OpenLCA en SimaPro.
  • OpenLCA: Agri-footprint datasets zijn beschikbaar via OpenLCA Nexus
  • SimaPro: Agri-footprint is beschikbaar in SimaPro (vanaf versie 8.03) zonder extra vergoeding. Meer informatie op de SimaPro website .

De vervolgstappen

Later dit jaar wordt Agri-footprint 4.0 gelanceerd. Deze versie zal weer meer producten en processen bevatten, zoals de toevoeging van USDA data, een update van het energie model en diverse gewassen met een zonder irrigatie.


Meer informatieMeer weten over Agri-footprint®?
Stuur een e-mail naar Jasper Scholten