LCA Seafood Database

Alles weergeven
LCA Seafood database

Development of LCA Seafood Databse

Ontwikkeling LCA Seafood Database:
de sleutel tot een duurzamere visvangst en -productie


Life Cycle Assessment Database gericht op vis, schelp- en schaaldieren


Op dit moment bestaat er nog geen Life Cycle Assessment (LCA) database gericht op vis, schelp- en schaaldieren. In het werkveld is echter wel behoefte aan een dergelijke database. We zien dat er steeds meer vraag is naar complete milieu-analyses van producten. Waar eerst de focus lag op bijvoorbeeld carbon footprint, wordt nu steeds meer inzicht gevraagd in de complete product levenscyclus voor meerdere milieu-impactcategorieën. Deze vraag komt bijvoorbeeld door veranderende milieuwetgeving, eisen ten aanzien van certificeringsschema’s en vragen van investeerders en consumenten.

Het initiatief voor de ontwikkeling van de database ligt bij de Norwegian Seafood Federation (Sjømat Norge). Het project wordt financieel ondersteund door The Norwegian Seafood Research Fund - FHF. De uitvoering wordt verzorgd door Blonk Consultants samen met RISE Agrifood and Bioscience, SINTEF en Dalhousie University.
Meerwaarde van betrouwbare data Hoogwaardige data is een vereiste bij het uitvoeren van grondige kwantitatieve analyses. Om de milieuperformance van een product te kunnen berekenen is betrouwbare data nodig. Wat betreft vis, schelp- en schaaldieren is deze data nog niet beschikbaar. Dit is onder andere gebleken tijdens de Product Environmental Footprint (PEF) pilot project gericht op vis. PEF is een Europees project waarbij een standaard wordt gevormd voor het uitvoeren Life Cycle Assessment (LCA) studies van producten. De PEF methode die wordt voorgesteld, is een raamwerk van eisen en principes om de milieu-impact van producten te bepalen. Het maakt dan in principe niet meer uit wie het onderzoek doet, het zorgt voor een betrouwbaar resultaat. Voor een aantal productgroepen zijn afgelopen jaren pilotprojecten uitgevoerd. Voorbeelden zijn bier, olijfolie en t-shirts. Ook vis was een van de geselecteerde productgroepen voor een PEF pilotproject. Echter, in het proces werd duidelijk dat er onvoldoende LCA data beschikbaar was. Uiteindelijk is besloten om deze PEF-pilot stop te zetten en een stapje terug te doen. De focus ligt nu op dataverzameling. De LCA Seafood Database sluit goed aan op dit vraagstuk.

Eerste stappen

Uiteindelijk moet de LCA Seafood database complete informatie bevatten van veel geconsumeerde vissoorten. Dit betekent zowel zoet- als zoutwater vissoorten die direct gebruikt worden voor humane consumptie en indirect voor veevoerproductie. De eerste stappen voor de ontwikkeling van de database zijn gericht op het opstellen van de databasestructuur en de methodologie. Daarnaast worden enkele datasets opgenomen in Agri-footprint® database en de LCA-database van Global Feed LCA Institute (GFLI).

Toepassingen van de database

Voor de vissector moet de database uiteindelijk het uitgangspunt vormen voor het berekenen van de milieuperformance. De database biedt heldere richtlijnen voor het berekenen en documenteren van deze milieuperformance. Dit zorgt uiteindelijk voor aansluiting bij de Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) op Europees niveau. Verder geeft het inzicht in de positie van een vissoort in een gezond een duurzaam dieet. Ook kan de informatie gebruikt worden voor de keurmerken ASC of MSC of een Environmental Product Declaration (EPD).

Over de initiatiefnemers

Financieel wordt het project ondersteund door The Norwegian Seafood Research Fund - FHF. Het initiatief voor de ontwikkeling van de database ligt bij Norwegian Seafood Federation (Sjømat Norge). De ontwikkeling van de database wordt uitgevoerd door de (vis) LCA specialisten van RISE Agrifood and Bioscience, SINTEF, Dalhousie University en Blonk Consultants.Meer informatieWilt u meer weten over de ontwikkelingen de LCA Seafood Database?
Stuur een e-mail naar Jasper Scholten